Els Programes de Formació i Inserció (PFI) tenen el seu origen en la LOGSE de 1990, que va perllongar l’ensenyament obligatori fins als 16 anys amb l’ESO i va fixar una doble titulació final: Graduat per als qui assolissin els objectius i Certificat d’escolarització per aquells que no ho fessin.…

La presentació dels resultats de l’informe PISA 2023 han esclatat com un obús en la societat catalana i de manera destacada entre els diferents actors de la comunitat educativa. Des de la seva aparició, el debat sobre les causes de la davallada registrada en els resultats acadèmics per part de…

Ves al contingut